,

Skąd biorą się stereotypy i jak możemy na nie wpływać w codziennym życiu?

Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w wykładzie, który był bardzo ciekawy i bardzo dobrze przygotowany, ale z drugiej strony, w moim odczuciu, prowadzący dość często odwoływał się do stereotypowego patrzenia na kobiety i mężczyzn. Ciężko słuchało mi się treści, które przeplatane były wtrąceniami: ,,Wy kobiety…’’, ,,my mężczyźni…’’.

Skąd biorą się stereotypy i jak możemy zmniejszać ich nasilenie w codziennych sytuacjach?

Źródłem stereotypów jest niewiedza i brak kontaktu z grupami obcymi. Aby stereotypy zlikwidować, należy doprowadzić do wzajemnych kontaktów i poznawania się przez członków różnych grup, co zaowocuje spostrzeżeniem, że nie wszystkie cechy członków grupy obcej są negatywne i nie wszyscy są tacy sami. Nie każdy kontakt zaowocuje jednak spadkiem uprzedzeń. Skuteczny jest kontakt w warunkach współpracy, w przeciwieństwie do warunków rywalizacji, gdzie kontakt często nasila stereotypy. Kontakt powinien być wielokrotny i głęboki, tak, by zawierał w sobie możliwości bliższego poznania i zaprzyjaźnienia się.

Możemy patrzeć na innych nie na jako przedstawicieli grupy obcej, ale na osoby, które należą do grupy, do których należymy też my albo jak na przedstawicieli grup, które nie wywołują negatywnych uprzedzeń, np. patrzenie na kogoś nie jako Żyda, ale jako lekarza lub branie pod uwagę, że ktoś jest częścią mojej drużyny piłkarskiej, a nie Cyganem.

Możemy też powstrzymywać się od tego, by stereotypy nie wpływały na nasze sądy i zachowania. Próby kontrolowania stereotypu mogą skutkować jednak efektem sprężyny, czyli wzrostem wpływu stereotypu na spostrzeganie i zachowanie, gdy przestaniemy się kontrolować.

Ważne jest także wprowadzenie edukacji wielokulturowej, która ma na celu uwrażliwienie na problem dyskryminacji różnych grup – organizowanie w szkołach i miejscach pracy dni innych kultur, zaznajomienie się od dzieciństwa z różnicami kulturowymi i wyjaśnienie odmiennych postaw i zachowań osób z innych kultur.

Zwiększanie „widzialności” grup społecznych za pomocą kampanii społecznych. Podejmowanie formalnych kroków w przypadku ujawnienia dyskryminujących zachowań, wprowadzanie przepisów antydyskryminacyjnych i konsekwentnie reagowanie na ich łamanie.

Źródło grafiki: www.canva.com