Doświadczenie

  • prowadzenie profilu psycho.inspiracje w mediach społecznościowych, gdzie prowadzę konsultacje i wsparcie psychologiczne online dla dorosłych i dzieci oraz tworzę materiały psychoedukacyjne dotyczące, m.in. relacji, emocji, motywacji, komunikacji, samooceny, asertywności i stawiania granic
  • fundacja HerStory, w której prowadziłam konsultacje i wsparcie psychologiczne oraz sesje psychoedukacyjne dla dorosłych
  • firma Life Architect, w której prowadziłam konsultacje i wsparcie psychologiczne online dla dorosłych
  • staż w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym w Warszawie, gdzie pracowałam z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • staż w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie, gdzie pracowałam z dziećmi z Całościowym Zaburzeniem Rozwoju, z Zespołem Downa, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym i chorobami genetycznymi